توسعه مسجد روستای سرچم

1 شهریور 91

مسجد روستا کوچک بود

روستای سرچم دارای مردمی مذهبی‌تر از سایر روستاهای منطقه بود. با توجه به کوچک بودن مسجد این روستا و استقبال زیاد مردم روستا از حضور در مسجد، مخصوصا در ایام ماه مبارک رمضان و همچنین کمبود فضا درمسجد، تصمیم گرفته شد فضایی حدود ۴۰ متر به این مسجد اضافه گردد.