گروه سُبحه

ثبت خاطره بلند همتی‌ها

28 آبان 93 - «کاش این ویژگی را هم داشت»

ثبت کارهای خوب بچه‌ها

11 مهر 93 - «ثبت حضور بچه‌ها در نماز»

ارزیابی جمعی پروژه‌های درسی

3 مهر 93 - «مساله فروختیم»

پردازش زبان فارسی در پایتون

5 شهریور 93 - «به داده‌های صرفی عظیم دست پیدا کردیم»

نرم افزار تدبر در قرآن

9 مرداد 93 - «زلال برای آندروید»