مشارکت در کمک خرجی یک مادر و دختر بی‌بضاعت

15 آبان 95

پرونده شماره ۵ هیئت

یک مادر ۵۰ ساله به همراه دختر ۱۵ ساله اش حدود ۳۰ ماه است که تحت پوشش هیئت قرار گرفته اند. پدر خانواده، بدون هیچ مستمری، سالهاست که از دنیا رفته اما آنچه مادر را از کار کردن انداخت و برایش دردناک شد، مرگ پسر ۲۲ سالهاش بود. به حدی که مادر دیگر نتوانست در خانه‌ای بماند که پسرش در آن فوت کرده است.
بالاجبار، هیئت، منزل جدیدی با پرداخت ۴ میلیون وجه پیش برای آنها اجاره کرد. خدا می داند که این کار چقدر روحیه این خانواده دو نفره را بهتر کرد. کمک‌های دیگر به این خانواده در این مدت پرداخت اجاره بهای منزل جدید، تهیه تلویزیون، گوشت، لوازم التحریر و کیف مدرسه بوده است. آنچه که از هیئت برآمد، تصویب و پرداخت ماهیانه فقط ۲۰۰ هزار تومان به عنوان «کمک خرجی و اجاره ماهیانه» به همراه ۴ نوبت آذوقه در سال برای این خانواده است. این حداقل چیزی بود که حامی این پرونده برای کمک به این خانواده در هیئت مطرح کرد. حامی به طور مداوم با خانواده در ارتباط است.
اما سهم شما در این امر خیر چقدر است؟
برای مشارکت از بخش سهم شما می توانید استفاده کنید.