هیئت حضرت قائم

تهیه آذوقه برای خانواده‌های نیازمند

17 آبان 95 - «گزارش تهیه آذوقه نوبت پاییز»

لوازم التحریر برای بچه‌های نیازمند

1 مهر 95 - «گزارش اول خرید لوازم التحریر»

مشارکت در کمک خرجی یک مادر و دختر بی‌بضاعت

15 آبان 95 - «پرونده شماره ۵ هیئت»

پرداخت بدهی یک پسر جوان

22 آبان 95 - «شرح گرفتاری یک پسر جوان و چهار ضامن وی»

آذوقه شب عید

27 دی 95 - «خرید مایحتاج خانواده های نیازمند برای نوروز نود و شش»